Barnehagehuset i skogkanten

Huset er nytt og fint - men vi vil jo helst være ute!