Vi leker mye - og ikke minst spiser - oppe ved lavvuen

Maten smaker ekstra godt ute i det fri - og der går også leken ekstra godt!! Leirplassen vår ved lavvuen er også en ypperlig naturlekeplass!